C# 5.0 za programere

Sveobuhvatan referentni priručnik
Autor Joseph Albahari, Ben Albahari
Strana: 960 Masa: 1400 g
Ključne reči C#, C Sharp, XML, ,.Net
Cena
1.500 rsd
1.350 rsd

Preuzmite:

Sadrzaj_CT5Z.pdf (√)

O knjizi

U ovoj knjizi naći ćete odgovore na svako pitanje koje se odnosi na C# 5.0 ili .NET CLR. Organizacija knjige zasniva se na konceptima i primerima upotrebe, a peto izdanje sadrži ažurirane materijale o istovremenosti, višenitnom radu i paralelnom programiranju - uključujući i detaljno razmatranje novih asinhronih funkcija jezika C# 5.0.
Radu na knjizi doprinelo je više od 20 stručnih recenzenata, među kojima su i Microsoftovi Eric Lippert, Stephen Toub, Chris Burrows i Jon Skeet. U njoj ćete naći sve što vam je neophodno da biste bili u toku sa svim mogućnostima jezika C# 5.0.

  • Brzo savladajte osnove jezika C#, uključujući sintaksu, tipove i promenljive
  • Istražite napredne teme kao što su nebezbedan kod i varijansa tipova
  • Zaronite u LINQ kroz tri poglavlja posvećena toj temi
  • Savladajte kodne ugovore, dinamičko programiranje i paralelno programiranje
  • Koristite mogućnosti koje vam pruža .NET okruženje, kao što su refleksija, sklopovi, upravljanje memorijom, zaštita aplikacija, U/I operacije, XML, kolekcije, rad u mreži i interoperabilnost sa C kodom
Detaljan opis

1. Uvod u C# i .NET Framework
2. Osnove jezika C#
3. Definisanje tipova u jeziku C#
4. Napredni C#
5. Uvod u .NET Framework
6. Osnove .NET Frameworka
7. Kolekcije
8. LINQ upiti
9. LINQ operatori
10. Model LINQ to XML
11. Ostale XML tehnologije
12. Oslobađanje resursa i sakupljanje smeća
13. Dijagnostika i kodni ugovori
14. Istovremenost i asinhroni način rada
15. Tokovi i ulaz/izlaz podataka
16. Rad u umreženom okruženju
17. Serijalizovanje
18. Sklopovi
19. Refleksija i metapodaci
20. Dinamičko programiranje
21. Zaštita podataka
22. Napredne mogućnosti za višenitni rad
23. Paralelno programiranje
24. Domeni aplikacija
25. Interoperabilnost sa C i COM komponentama
26. Regularni izrazi
Spisak termina korišćenih u knjizi
Indeks

Iz iste oblasti

Uvod u programiranje: sa primerima u programskom jeziku C
dr Bojana Dimić Surla i dr Dragan Urošević
korice/k000362d2b.jpg
Cena: 1.035 rsd
GraphQL i React Full-Stack veb razvoj
Sebastian Grebe
korice/k000293d2b.jpg
Cena: 2.070 rsd
Programiranje: klase i objekti
Duša Vuković
korice/k000251d2b.jpg
Cena: 990 rsd
Testiranje softvera
Dragan Bojić, Dražen Drašković
korice/k000314d2b.jpg
Cena: 1.940 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd