C# 10 i .NET 6

moderan međuplatformski razvoj
Autor Mark J. Price
ISBN 978-86-7310-575-8
Strana: 824 Format: B5 Povez: Mek Masa: 1400 g
Ključne reči C# 10, .NET 6, Entity Framework Core 6, ASP.NET
Cena
3.300 rsd
2.970 rsd

Preuzmite:

C-sharp10-promo.pdf (√)

O knjizi

Najnovije izdanje je u velikoj meri revidirano da bi bilo u skladu sa svim najnovijim funkcijama koje C# 10 i .NET 6 sadrže.

Učićete o objektno-orijentisanom programiranju, pisanju funkcija i njihovom testiranju, otklanjanju grešaka funkcija, implementaciji interfejsa i nasleđivanju klasa. Knjiga sadrži .NET API-je za izvršavanje zadataka, kao što su upravljanje podacima i slanje upita za podatke, nadgledanje i poboljšavanje performansi, kao i za korišćenje fajl sistema, asinhronih tokova, serijalizacije i enkripcije. U knjizi su opisane međuplatformske aplikacije, kao što su veb sajtovi i servisi, koje možete da izgradite i rasporedite korišćenjem ASP.NET Core-a.

Nepotreban kod aplikacije ne ometa najbolju aplikaciju za učenje jezičkih konstrukcija C# i mnogih .NET biblioteka. Dakle, teme C# i .NET obuhvaćene u poglavljima od 1 do 12 sadrže konzolne aplikacije. Nakon što savladate osnove, u poglavljima od 13 do 17 izgradićete praktične aplikacije i servise korišćenjem ASP.NET Core-a, obrasca Model-View-Controller (MVC) i Blazor-a.

Postoje i dva nova onlajn poglavlja o korišćenju .NET MAUI-a za izgradnju međuplatformskih aplikacija i za izgradnju servisa korišćenjem raznih tehnologija, uključujući Web API, OData, gRPC, GraphQL, SignalR i Azure Functions.

Naučićete da:

- Izgradite bogate veb sadržaje korišćenjem Blazor-a, Razor Pages-a, obrasca Model-View-Controller (MVC) i drugih funkcija ASP.NET Core-a

- Izgradite sopstvene tipove putem objektno-orijentisanog programiranja

- Pišete funkcije, testirate ih i otklanjate greške

- Šaljete upite i da manipulišete podacima korišćenjem LINQ-a

- Integrišete i ažurirate baze podataka u aplikacijama korišćenjem Entity Framework Core-a, Microsoft SQL Server-a i SQLite-a

- Izgradite i koristite moćne servise korišćenjem najnovije tehnologije, uključujući gRPC i GraphQL

- Izgradite međuplatformske aplikacije korišćenjem .NET MAUI-a i XAML-a

Kome je ova knjiga namenjena

Ova knjiga je namenjena početnicima u C#-u i .NET-u, ali i programerima koji su u prošlosti koristili C# a sada žele da uhvate korak sa promena koje su nastale u poslednjih nekoliko godina. Za ovu knjigu ne očekujemo da imate bilo kakvo iskustvo u radu sa C# ili .NET-om; međutim, trebalo bi da imate opšte razumevanje programiranja.

Studenti i profesionalci u oblasti fizike, tehnologije, inženjeringa ili matematike (STEM) mogu da imaju koristi od ove knjige.

Detaljan opis

1. Zdravo C#, dobrodošao .NET!

2. Govorite C# jezikom

3. Kontrolisanje toka, konvertovanje tipova i rukovanje izuzecima

4. Pisanje, otklanjanje grešaka i testiranje funkcija

5. Kreiranje sopstvenih tipova putem objektno-orijentisanog programiranja

6. Implementacija interfejsa i nasleđivanje klasa

7. Pakovanje i distribucija .NET tipova

8. Korišćenje uobičajenih .NET tipova

9. Korišćenje fajlova, tokova i serijalizacije

10. Korišćenje podataka pomoću Entity Framework Core-a

11. Slanje upita i manipulisanje podacima pomoću LINQ-a

12. Poboljšanje performansi i skalabilnosti pomoću višeprogramskog rada

13. Praktične primene C#-a i .NET-a

14. Izgradnja veb sajtova pomoću ASP.NET Core Razor Pages-a

15. Izgradnja veb sajtova pomoću Model-View-Controller obrasca

16. Izgradnja veb servisa i njihova upotreba

17. Izgradnja korisničkih interfejsa pomoću Blazor-a

18. Dodatni sadržaj: Izgradnja i korišćenje specijalizovanih servisa

Šta je novo u ovom šestom izdanju?

Za ovo šesto izdanje, pregledao sam celu knjigu i ažurirao sadržaj za C# 10 i .NET 6.

Ponovo sam napisao uputstva za korišćenje skoro svakog editora koda ili IDE-a, umesto Visual Studio Code-a, sa uputstvima za Visual Studio 2022 i Visual Studio Code u poglavlju 1. GitHub skladište za knjigu ima unapred kreirane beležnice sa kodom od poglavlja 1 do 13, tako da možete brzo da istražite primere koda. Uz 17 poglavlja iz knjige, naći ćete i 3 poglavlja, kao dodatni sadržaj, u GitHub skladištu.

- Knjiga je ažurirana tako da obuhvata najnovije dodatke za C# 10 i biblioteku klasa .NET 6

- Dodat je opis za Code First modele baze podataka za Entity Framework Core

- Obuhvaćene su nove funkcije biblioteke, kao što su PriorityQueue, DateOnly, TimeOnly i LINQ prošireni metodi

- Opisano je više specijalizovanih tipova servisa, kao što su gRPC, SignalR, OData i GraphQL

Kako knjiga priprema čitaoce za korišćenje jezika C# 10 i .NET 6?

Ovo šesto izdanje je vodič za učenje modernih dokazanih praksi C# jezika korišćenjem .NET-a na više platformi i kratak uvod za glavne tipove praktičnih aplikacija koje možete da izgradite. Knjiga je najbolja za početnike u C# jeziku i .NET-u, ili za programere koji su koristili C# u prošlosti, ali su propustili promene u poslednjih nekoliko godina.

Ova knjiga će vam pomoći da počnete rad u C# 10 jeziku i .NET 6 jer je u njoj opisano kako da podesite razvojno okruženje pomoću bilo kog editora koda. Zatim ću vam pokazati kako da pišete kod u .NET Interactive Notebook-u, koji olakšava istraživanje isečaka koda pomešanih sa obogaćenim tekstom, u svrhe učenja.

Takođe, napisao sam poglavlja tako da će vas pripremiti i za izazove industrijskih aplikacija, pomoću mešavine konceptualnih opisa, upozorenja o zamršenim oblastima, praktičnih vođenih zadataka i vežbi sa rešenjima. Praktično vam je omogućeno da brzo napišete pravi kod od kojeg ćete imati koristi svaki dan.

Po čemu se vaša knjiga razlikuje od drugih knjiga o C# 10 i .NET 6?

Moj pristup pisanju ove knjige bio je da slušam vas, svoje čitaoce. Za ažuriranje ovog izdanja koristio sam povratne informacije koje sam dobio.

Postoje knjige o programiranju koje sadrže hiljade stranica, koje imaju za cilj da budu sveobuhvatne reference za jezik C#, .NET biblioteke, modele aplikacija, kao što su veb sajtovi, servisi i aplikacije za desktop i mobilne uređaje.

Ova knjiga je drugačija. Sažeta je i ima za cilj da bude žustra, zabavna za čitanje i prepuna praktičnih vežbi za svaku temu. Širina sveobuhvatnog narativa dolazi po cenu dubine, ali ćete pronaći mnogo putokaza koje možete dalje da istražite, ako želite.

Verujem u izreku „Pokaži, ne pričaj“. Posle kratkog objašnjenja, volim odmah da pređem na primer koda koji čitalac može sam da otkuca, da ga pokrene i da vidi rezultate. Takođe, verujem da je korisno predstaviti više sličnih primera, ali ipak različitih, tako da izgradite jasan model za datu temu i da vidite suptilne razloge zašto često postoji više načina da se izvrši zadatak.

Konačno, ukazao sam na vrline i nedostatke jezika C# i .NET-a, tako da možete da impresionirate kolege i da brzo postanete produktivni.

O autoru

Mark J. Price je Microsoft Specialist za programiranje u jeziku C# i arhitekta Microsoft Azure rešenja sa više od 20 godina iskustva. Od 1993. godine položio je više od 80 ispita iz Microsoft programiranja i specijalizovao se za pripremu novih korisnika za polaganje ispita. Između 2001. i 2003. godine Mark je bio angažovan za pisanje zvaničnih kurseva za Microsoft u Redmondu, SAD. Njegov tim je napisao prve kurseve za C# jezik, dok je još bio u ranoj alfa verziji. Dok je radio u Microsoft-u, predavao je na obuci „obuči trenera“ da bi druge MCT-ove osposobio za C# i .NET. Trenutno, Mark održava obuku za Optimizely’s Digital Experience Platform (DXP).

Iz iste oblasti

Klasično ASP.NET programiranje
Dragoljub Pilipović
korice/k000504d2b.jpg
Cena: 2.421 rsd
C# programiranje: za Windows i Android
dr John Allwork
korice/k000125d2b.jpg
Cena: 1.620 rsd
Moderni dizajn šabloni: Kroz realne C# primere
Jovan Popović
korice/k000332d2b.jpg
Cena: 1.278 rsd
Visual Basic 2015: u 24 lekcije
James Foxall
korice/k000149d2b.jpg
Cena: 2.376 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd