Baze podataka

Autor Snežana R. Popović
ISBN 978-86-7991-452-1
Strana: 226 Format: B5 Povez: Meki Masa: 380 g
Ključne reči Baze, SQL, ER model
Cena
1.430 rsd
1.316 rsd

Preuzmite:

Baze podataka-isecak.pdf (√)

O knjizi

Udžbenik sadrži sedam poglavlja.
Prvo poglavlje: Osnovni koncepti
U poglavlju uvedeni su osnovni koncepti i ideje, neophodne za razumevanje baze podataka i funkcija sistema za upravljanje bazom podataka. U poglavlju je objašnjeno opšte značenje pojmova podatak, informacija i znanje i, dodatno, opisana je uloga meta podataka u kontekstu baze podataka. Polazeći od činjenice da je dizajniranje baze podataka složen proces, u poglavlju su predstavljene i opisane faze životnog ciklusa baze podataka. Namera je da, prateći životni ciklus baze podatka, konačni dizajn baze podataka zadovolji zahteve i potrebe budućih korisnika.
Drugo poglavlje: ER model
U poglavlju predstavljeni su koncepti ER modela i ER dijagrami, koji se koriste da ilustruju konceptualni dizajn baze podataka. Objašnjeno je kako se osnovni
ER model može proširiti, sa ciljem da uključi dodatne koncepte modelovanja, kao što su: generalizacija, specijalizacija, nadtipovi, podtipovi.
Treće poglavlje: Relacioni model
U ovom poglavlju objašnjeni su koncepti relacionog modela baze podataka: relacije, šeme relacija, ključevi, funkcionalne zavisnosti i pravila integriteta.
Četvrto poglavlje: Mapiranje ER modela u relacioni
Poglavlje opisuje transformaciju konceptualnog, ER modela, u relacioni model baze podataka. Objašnjena su pravila i redosled mapiranja elemenata ER modela u relacione tabele. Deo poglavlja čine primeri koji detaljno opisuju i objašnjavaju proces transformacije ER modela u relacioni model baze podataka.
Peto poglavlje: Normalizacija podataka
U poglavlju je objašnjena normalizacija podataka, čiji je cilj kontrolisanje redundanse podataka i izbegavanje anomalija pri ažuriranju podataka. Poglavlje sadrži opis stepena normalizacije pomoću: prve, druge, treće, Bojs-Kodove i četvrte normalne forme. Pojam funkcionalnih zavisnosti, prikazan u poglavlju tri: Relacioni model, proširen je i opisan iz ugla sprovođenja procesa normalizacije.

Šesto poglavlje: Implementacija baze podataka
U poglavlju su opisane naredbe SQL jezika, potrebne za implementaciju relacione baze podataka. Objašnjeno je kreiranje baze podataka i tabela na osnovu prethodno kreirane relacione šeme, uključujuću definiciju različitih tipova ograničenja integriteta, kao što su strani ključevi i referencijalni integritet.
Sedmo poglavlje: Studije slučaja
Na kraju udžbenika, u poglavlju sedam, predstavljeno je pet studija slučaja, sa ciljem da se konkretnim primerima detaljnije ilustruju koncepti opisani u poglavljima ovog udžbenika. Studije slučaja poređane su po složenosti, od jednostavnijih ka složenijim.

 

Detaljan opis

 

Uvod
1. Osnovni koncepti
1.1 Podaci, informacije i znanje
1.2 Meta podaci
1.3 Baze podataka
1.4 Sistemi za upravljanje bazama podataka
1.5 Korisnici baze podataka
1.6 Životni ciklus baze podataka
1.6.1 Analiza zahteva
1.6.2 Logički dizajn
1.6.3 Fizički dizajn
1.6.4 Implementacija
1.7 Mini studija slučaja – Onlajn testiranje
1.8 Pregled poglavlja
2. ER model
2.1 Osnovni koncepti ER modela
2.1.1 Entitet
2.1.2 Veza
2.1.3 Atribut
2.2 Vrste entiteta i veza
2.3 Karakteristike veza
2.3.1 Red (stepen) veze
2.3.2 Kardinalnost veze
2.3.3 Participacija
2.3.4 Strukturna ograničenja
2.3.5 Strukturna ograničenja kod ternarnih veza
2.3.6 Asocijativni entitet

 

2.4 EER model
2.5 Mini studija slučaja – Onlajn testiranje
2.6 Pregled poglavlja
3. Relacioni model
3.1 Šema relacije i relacija
3.2 Ključevi
3.3 Funkcionalna zavisnost
3.3.1 Određivanje kandidata za ključ
3.4 Pravila integriteta
3.4.1 Domenski integritet
3.4.2 Integritet entiteta
3.4.3 Referencijalni integritet
3.5 Pregled poglavlja 81
4. Mapiranje ER modela u relacioni model
4.1 Pravilo 1: Mapiranje jakih entiteta
4.2 Pravilo 2: Mapiranje atributa
4.3 Pravilo 3: Mapiranje binarnih veza sa kardinalnošću 1:1  
4.3.1 Pravilo 3.1: kardinalnost 1:1 i obavezno učešće oba entiteta
4.3.2 Pravilo 3.2: kardinalnost 1:1 i obavezno učešće jednog entiteta
4.3.3 Pravilo 3.3: kardinalnost 1:1 i neobavezno učešće oba entiteta
4.4 Pravilo 4: Mapiranje binarnih veza sa kardinalnošću 1:M
4.4.1 Pravilo 4.1: kardinalnost 1:M i obavezno učešće i na strani 1 i na strani M
4.4.2 Pravilo 4.2: kardinalnost 1:M i opciono učešće na strani 1
4.4.3 Pravilo 4.3: kardinalnost 1:M i opciono učešće na strani M
4.4.4 Pravilo 4.4: kardinalnost 1:M i slab entitet
4.4.5 Pravilo 4.5: kardinalnost M:M
4.5 Pravilo 5: Mapiranje unarnih veza
4.5.1 Pravilo 5.1: kardinalnost 1:M
4.5.2 Pravilo 5.2: kardinalnost M:M

 

4.6 Pravilo 6: Mapiranje ternarnih veza
4.7 Pravilo 7: Mapiranje generalizacije i specijalizacije (EER model)
4.8 Mini studija slučaja – Onlajn testiranje
4.9 Pregled poglavlja
5. Normalizacija podataka
5.1 Redundansa podataka
5.2 Anomalije ažuriranja
5.2.1 Anomalija unosa
5.2.2 Anomalija izmena
5.2.3 Anomalija brisanja
5.3 Normalizacija i funkcionalna zavisnost
5.3.1 Tipovi funkcionalnih zavisnosti
5.3.2 Mini studija slučaja – Određivanje funkcionalnih zavisnosti
5.4 Proces normalizacije
5.4.1 1NF – Prva normalna forma
5.4.2 2NF – Druga normalna forma
5.4.3 3NF – Treća normalna forma
5.4.4 BCNF – Bojs-Kodova normalna forma
5.4.5 4NF – Četvrta normalna forma
5.4.6 Mini studija slučaja – Normalizacija podataka za prodaju artikala
5.5 ER model i normalizacija
5.6 Denormalizacija
5.7 Pregled poglavlja
6. Implementacija baze podataka
6.1 Kreiranje baze podataka
6.2 SQL tipovi podataka
6.3 Kreiranje tabela
6.4 Mini studija slučaja – Implementacija baze podataka Prodaja
6.5 Mini studija slučaja – Onlajn testiranje
6.6 Pregled poglavlja
7. Studije slučaja
7.1 Studija slučaja: Praćenje atletskih trka
7.1.1 Specifikacija zahteva
7.1.2 Entiteti i atributi
7.1.3 Veze
7.1.4 Strukturna ograničenja
7.1.5 ER dijagram
7.1.6 Mapiranje ER modela u relacioni model
7.1.7 Implementacija baze podataka
7.2 Studija slučaja: Muzej likovne umetnosti
7.2.1 Specifikacija zahteva
7.2.2 Entiteti i atributi
7.2.3 Veze
7.2.4 Strukturna ograničenja
7.2.5 ER dijagram
7.2.6 Mapiranje ER modela u relacioni model
7.2.7 Implementacija baze podataka
7.3 Studija slučaja: Auto-servis
7.3.1 Specifikacija zahteva
7.3.2 Entiteti i atributi
7.3.3 Veze
7.3.4 Strukturna ograničenja
7.3.5 ER dijagram
7.3.6 Mapiranje ER modela u relacioni model
7.3.7 Implementacija baze podataka
7.4. Studija slučaja: Auto-škola
7.4.1 Specifikacija zahteva
7.4.2 Entiteti i atributi
7.4.3 Veze
7.4.4 Strukturna ograničenja
7.4.5 ER dijagram
7.4.6 Mapiranje ER modela u relacioni model
7.4.7 Implementacija baze podataka
7.5 Studija slučaja: Srednja škola
7.5.1 Deo 1 – Škole, smerovi, predmeti i profesori
7.5.2 Deo 2 – Nastavni udžbenici
7.5.3 Deo 3 – Školska ekskurzija
7.5.4 Objedinjena šema baze podataka
7.6 Pregled poglavlja
Literatura

 

Iz iste oblasti

Testiranje JavaScript aplikacija
Lucas da Costa
korice/k000412d2b.jpg
Cena: 2.530 rsd
Razvoj softvera orijentisanog na procese: DevOps mikroservisi kontejneri
Miloš Radenković, Zorica Bogdanović
korice/k000639d2b.jpg
Cena: 1.430 rsd
PowerShell: praktična automatizacija
Matthew Dowst
korice/k000593d2b.jpg
Cena: 2.530 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd