Infoelektronika 128

Strana: 56 Masa: 146 g
Cena
430 rsd

Preuzmite:

128-pcb.pdf (-)

Brick_by_brick_pcb.pdf (-)

Eagle2deo (-)

Foto tajmer (-)

Komunikacija preko el. mreže (-)

Supra_PCB.pdf (-)

main.hex (-)

Ukratko
  • Napajanje Brick-by-Brick
  • Tajmer za foto-labaratoriju
  • Eagle, saveti i veštine (2)
  • Generator šuma
  • Izrada štampanih pločica termalnim transferom
  • Automatska kontrola ventilatora klima-uređaja
  • Neka bude LED!
  • Komunikacija uređaja preko električne mreže
  • Izvanredno MM/MD niskošumno gramofonsko pojačalo
Detaljan opis

Napajanje Brick-by-Brick
modularnost = potpuna prilagodljivost
Pločica opisana u ovom članku se može umnožiti za druge primene kad se opremi drugim modulima. Birati, kombinovati i optimizovati, to je ovaj projekat.

Tajmer za foto-labaratoriju
Ovaj tajmer nije komplikovan uređaj: možete ga jednostano sami napraviti pomoću mikrokontrolera
Iako su stari foto-tajmeri imali veliki broj TTL i CMOS kola, sada se sve to drastično promenilo, što se može i videti na Slici 1. Mikrokontroler iz PIC familije kontroliše kolo. PIC pobuđuje opto-triak (IC3) koji prebacuje glavno napajanje sa ulaznog konektora K1 na izlazni konektor K2, i na taj način uključuje lampu. Željeno vreme ekspozicije se može zadavati sa rezolucijom od 0.1s koristeći BCD prekidače. Zadate vrednosti se čitaju direktno sa prekidača u BCD formatu: njegova četiri izlaza A-D predstavljaju 4 bita BCD broja. ...

Eagle, saveti i veštine (2)
Primeri Igl (Eagle) programa
Prošli put smo pogledali veoma jednostavan ULP (korisnički jezik) da bi osetili kako izgleda sintaksa. takođe sam pokazao kako je ULP sintaksa vrlo slična sintaksi jezika ’C’ što može biti od pomoći ukoliko ste pre programirali u tom jeziku. Ovog puta ćemo pogledati kako upotrebiti u ULP objekta podataka i kako ULP iskoristiti da pročita podatke sa Igl dizajna pregledajući spisak materijala (BOM)

Generator šuma
po standardima IEC 268-1, IEC-268-5 i IEC 268-7
Ovaj generator šuma generiše širokopojasni audio beli šum, roze šum i klipovani roze šum za ispitivanje zvučnika i slušalica prema standardima IEC 268-1, IEC-268-5 i IEC 268-7, kao i ostalim ispitivanjima gde su potrebni ovakvi signali. Veliki deo kola je montiran na prototipsku pločicu sa masom sa donje strane da bi smanjio neželjeni šum. Filter za roze šum po IEC 268-1 je montiran na dodatnoj pločici samo zbog prostora ali i radi lakše zamene komponenti ukoliko se budu zahtevale drugačije karakteristike filtera.

Izrada štampanih pločica
termalnim transferom
Ovaj tekst ima za cilj da prikaže lično iskustvo autora ovog teksta u pravljenju štampanih pločica metodom termalnog transfera toner lasera sjajnim foto papirom na bakarnu površinu pločice, pre nego što se iste pločice proizvedu od strane specijalizovanih PCB servisa.

Automatska kontrola ventilatora klima-uređaja
Većina centralizovanih klima-sistema ima jedinice za hlađenje i grejanje. One su opremljene ventilatorima koji duvaju vreo ili hladan vazduh sa centralne jedinice, a često rade bez automatske kontrole brzine ventilatora. Brzina ventilatora bi trebalo da se kontroliše ručno da bi se održala prijatna temperatura u sobi. Manuelno podešavanje ipak nije pogodno. Ovde predstavljamo automatsku kontrolu ventilatora klima-sistema koji bi donekle pomogao i kod održavanja temperature u pojedinoj prostoriji.

Neka bude LED!
LED je spreman da preuzme sve druge oblike rasvete
Trebalo je vremena za promene koje dolaze, ali momenat promene je sada ogroman. LED dominira kad je u pitanju izbor kućne rasvete i ljudi znaju da LED svetiljke znače manju potrošnju energije. Čak i opštinski političari su očigledno postali prosvetljeni – ne samo u velikim gradovima, već i u malim gradovima i selima, ulična rasveta je pretvorena u poluprovodničku rasvetu. Ovde ćemo vam reći zašto se ovo dešava.

Komunikacija uređaja preko električne mreže
Mnogo puta je potrebno sa jednog mesta upaliti više potrošača, ili pomoču računara paliti i gasiti više različitih potrošača, ili preneti u okviru kuće (stana) neki podatak na računar ili slično. To se može ostvariti bežičnim putem.

O pulsu
Pulsni oksimetar je neinvazivni medicinski uređaj koji prati zasićenje krvi kiseonikom i frekvenciju pulsa kod pacijenta. Takav uređaj se može napraviti pomoću analognih uređaja i digitalnih kontrolera signala.
Današnji uređaji mogu da mere periferno zasićenje kiseonikom (SpO2) ljudske krvi koje se zasniva na karektristikama apsorbovanja crvene svetlosti od 600 do 750 nm i infracrvene svetlosti (850 do 1000 nm) oksigenovanog hemoglobina (HbO2) i dezoksigenovanog hemoglobina (Hb).

Supra v2.0
Izvanredno MM/MD niskošumno gramofonsko pojačalo
Vinil se osvetnički vraća među hi-fi entuzijaste. Zvuk vinilnih ploča je nešto naročito i ne može se uporediti sa zvukom digitalnih audio izvora. U ovom članku predstavljamo vrhunsko gramofonsko pojačalo sa četiri specijalna operaciona pojačala vezanih paralelno za svaki kanal da bi se dobio ekstremno nizak šum. Ovaj prilaz smo koristili ranije u projektu iz 1982, u to vreme sa diskretnim tranzistorima.

Ostalo
Kolo pobude relea velike osteljivosti
Jednostavno stereo izlazno pojačalo sa 7905
Bar graf sa trideset dioda
Noćna lampa od pregorele ‘štedljive’ sijalice
Rasterivač glodara
Tajmer
µModule regulator za spuštanje napona 40VIN
Prekidač za USB uređaje
Vesti iz sveta elektronike

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd