Infoelektronika 127

Strana: 56 Masa: 146 g
Cena
430 rsd

Preuzmite:

PCB-127 (-)

SvajcarskiSat (-)

Skolsko_zvono.rar (-)

DCF-090035-11.zip (-)

RpiWin-3_150519-11.zip (-)

WLANzaMc_150093-11.zip (-)

Ukratko
 • Ručni osciloskop za merenja na terenu
 • Stabilizator sa laganim startom
 • Univerzalni Alarm
 • WLAN za mikrokontrolere
 • Kontrola tona i komponente koje utiču na zvuk i ton NF pojačala
Detaljan opis

Windows na Raspberry Pi (3)
SPI i I2C su interfejsi koji se četo koriste kod projekata sa mikrokontrolerima za komunikaciju sa eksternim hardverom i kako je ovde prikazano, mogu se koristiti na Raspberipi-ju koji radi na Vindovsu. U prvoj demonstraciji pobudićemo malo OLED displej a u drugoj će nam pomoći Arduino.
Situacija sa Vindovsom 10 koji radi na Raspberipiju izgleda jednako čudno jer aplikacija mora biti pisana u obliku "upravljivog koda" To znači da se hardveru može pristupiti samo uz pomoć nezgrapnog zaobilaznog metoda koji uključuju operativni sistem.
Na sreću je Brodkom dizajnirao glavni procesor za Raspberipi koji uključuje endžine koji rukuju sabirnicama I2C i SPI. operativnom sistemu ostaje samo da odredi redosled komandi i pokupi dobijene rezultate a ove operacije ni u kom slučaju nisu naročito vremenski zahtevne

Kako skromni operacioni pojačavač igra ključnu ulogu u medicinskoj elektronici
Vinaja Skanda iz kompanije Microchip Technology prikazuje značaj operacionog pojačavača u pojedinim primenama, kao što je merenje vitalnih znakova na ljudskom telu.
Poznavanje karakteristika operacionog pojačavača (op amp) je od vitalnog značaja kada je u pitanju izbor određene primene, što opet iziskuje dobro poznavanje zahteva te primene. Neke rutinske primene mogu da se postignu pomoću popularnih praktičnih pravila, a kod strogih zahteva performansi potrebna je detaljnija analiza karakteristika. Ovde će dizajner morati da pogleda nekoliko parametara i karakteristika operacionog pojačavača koji nisu idealni.
Razmatrane primene obuhvataju digitalne pretvarače, kontrolne sisteme i medicinsku elektroniku i mogu da igraju ključnu ulogu u uređajima za merenje vitalnih parametara ljudskog tela.

Ručni osciloskop za merenja na terenu
Laboratorijski kvalitet, ojačana konstrukcija
Čitav niz prenosivih instrumenata je dostupan na tržištu za instalaciju, preventivno održavanje i hitne intervencije na električnim i elektronskim sistemima. Međutim, ako tehničar mora da uđe dublje u analizu signala, ovi instrumenti često ne obezbeđuju potreban propusni opseg, osetljivost i sposobnosti analize. Novi ručni osciloskop kompanije Rohde & Schwarz rešava ove probleme.

Stabilizator sa laganim startom
Regulator napona 7805 koga svakodnevno koristite nije najbolji izbor za napajanje prilikom merenja gde se zahteva tačnost, kod A/D pretvarača i to uglavnom jer generiše mnogo šuma i promenljivo ponašanje prilikom uključivanja. Uzimajući naš interfejs za univerzalna precizna merenja kao primer, imamo A/D pretvarač tipa MCP3421 sa rezolucijom od 18 bita. Da bi se iskoristio i poslednji bit napajanje mora biti apsolutno stabilno i bez šuma. S druge strane napajanje mora polako da raste po uključenju da bi se elementi u mernom kolu stabilizovali u smislu podešavanja prednapona i temperature. Naravno da se ovo može dobiti upotrebom softverskog tajmera ali to ima efekt na samo nekoliko komponenti.

"Švajcarski sat" RV-3029-C2
Neverovatno precizan časovnik realnog vremena i kalendar na I2C bez daljinske sinhronizacije
Ova pločica je napravljena oko integrisanog kola Micro Crystal-a RV-3029-C2. To je časovnik realnog vremena/kalendar (RTC) koji lako komunicira preko I2C protokola. Sam po sebi nudi visoku preciznost kad se fino podesi.

Univerzalni Alarm
Protivpožarni alarm i još ponešto
Dodajte nekoliko eksternih komponenti standardnom jeftinom alarmu za dim i pretvorite ga u univerzalni alarmni zvučnik. Možete pokupiti izlaze sa više senzora ili detektora da bi aktivirali alarm detektora dima dok sam detektor radi potpuno normalno.
Dole u našem podrumu imamo pumpu koja automatski pumpa vodu koja se tamo skuplja. Ukoliko pumpa otkaže a nivo vode počinje da raste, voleo bih da znam pre nego se podrum poplavi. Najbolje rešene je vezati detektor nivoa na najnižem nivou podruma sa izlazom vezanim na alarmnu zujalicu tako da se čuje po čitavoj kući.

Kontrola tona i komponente koje utiču na zvuk i ton NF pojačala
Kod boljih radioaparata još iz 1940 su bili ugrađene kontrole za podešavanje zvuka. U pravom smislu reči su ukrašavali zvuk. Sve do 1980 pojačala su često bila opremljena ovim elementima dok su audio puristi želeli „Prava Pojačala“. Pri tome je jasno da se malo šta može učiniti na putu signala jer se gubi izvorni zvuk. U novije vreme opet postoji trend uključivanja tonskih kontrola sa kojim bi se uvele mere korekcije tona. U ovom članku izlažemo princip tonskih kontrola, uticaj pojedinh kola na zvuk i njihovo pravilno korišćenje.

Generator promenljive frekvencije pravougaonog signala
VF drajver je varijabilni frekvencijski generator pravougaonog signala sa impulsno širinskom modulacijom. Jedna od primena je regulacija obrtnog momenta i brzine DC motora, što je i bio cilj izrade VF drajvera. Članak prikazuje praktičnu realizaciju, uz prateće video klipove koji prikazuju način funkcionisanja i probleme koji se rešavaju VF drajverima. VF drajver je baziran na Texas Instruments TL074 operacionom pojačavaču, te shodno tome članak opisuje način odabira odgovarajućeg operacionog pojačavača kako bi se ispunili frekvencijski zahtevi.

WLAN za mikrokontrolere
Preuzmite kontrolu nad ESP8266
Vaši prvi koraci u Internet stvari gde frižider razgovara sa supermarketom a grejanje u kući reaguje na poziv pametnog telefona može da obeshrabri većinu ali stvar nije beznadežna jer prepreka nije toliko visoka kao što izgleda. WLAN pločica niske cene uz standardni mikrokontroler i nešto malo softvera je sve što Vam je potrebno da izradite projekat koji će Vam omogućiti da kontrolišete LED sa PC-ja, tableta ili pametnog telefona.

Ostalo

 • Školsko zvono
 • Ispitivač tranzistora u kolu
 • Impulsna pobuda časovnika sa DCF sinhronizacijom
 • Strobošou „Jumbo“
 • USB punjač korišćenjem dinama sa bicikla
 • Tajmer za veoma duge periode

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd