Infoelektronika 124

Strana: 56 Masa: 146 g
Cena
430 rsd

Preuzmite:

usb-120296-11 (-)

PCB_124 (-)

Ukratko
 • Kontroler DC motora
 • Lemna stanica
 • Upravljanje triakom za LED
 • Konvertor cevnog zvuka
 • Pretvorite vaš Raspberry Pi u NAS server
Detaljan opis

Kontroler DC motora
DC motor drajver baziran je na snažnom mosfet tranzistoru IRF3710 deklarisanom na 57 ampera kontinualne struje. Drajver se može podeliti na dva dela, prvi namenjen sprezi sa kontrolnim jedinicama, kakve su mikrokontroleri i razvojne ploče, i drugi energetski deo čiji centralni deo čine mosfet tranzistori. Komunikacija se odvija putem optoizlolatora 4N25 čime je kontrolna logika sigurna od nekontrolisanog curenja struja visokih inteziteta, koja se može javiti usled kvara i/ili lošeg rukovanja/konfigurisanja drajvera na energetskom delu.

Konvertor cevnog zvuka
Cevni zvuk ne mora obavezno da bude čist anahronizam – postoje izraziti ljubitelji zvuka cevnog pojačavača. Ipak, ne priliči svakom da izbroji velike sume novaca za cevni izlazni stepen, ili kompletan cevni pojačavač, da bi za to dobio relativno malu izlaznu snagu. Na lukav način, izlaz iz ove dileme nudi konvertor cevnog zvuka koji se, uz male troškove i prihvatljivu potrošnju energije, jednostavno ubacuje u hifi lanac na odgovarajućem mestu.

Lemna stanica
Autor je u svom alatu imao lemilicu od Ersine stanice MS6000 i nije je koristio sve dok mu Weller-ka nije pregorela. Setio sam ove lemilice i posle male „studije“ rešio da napravim lemnu stanicu po svojoj zamisli. Rešenje sam zasnovao na čitanju jačine struje ali ne preko šanta već preko strujnog transformatora, da bih izbegao nepotrebne gubitke energije na šantu. Princip rada ove lemne stanice prilično jednostavan i što je najvažnije ne zaostaje u kvalitetu iza lemilica poznatih kuća, od kojih je najmanje pet puta jevtinija.

Upravljanje trijakom za LED
Kako koristiti mali mikrokontroler za pobudu LED-a preko trijaka.
Mikrokontroler se može upotrebiti za upravljanje LED pobudom koja je kompatibilna sa dimerima sa trijakom uz malu dogradnju firmvera čime se korisnicima daje mogućnost da dodaju algoritme za poboljšanje dizajna i daju pamet sistemu ili mogućnost merenja bilo kojih parametara. Ovaj metod je privlačan zbog svog ugrađenog faktora snage (PFC). Projekat koristi bloking pretvarač (flyback) koji radi u CCM modu što je granica između stalne i prekidačke struje u navojima induktivnosti.

Upravljanje elektromehaničkim, audio, video i IT uređajima u pametnoj zgradi
Kada se govori o tehnološkom napretku uređaja koji čoveku olakšavaju rad i čine život udobnijim, među najčešće pominjane reči i pojmove spadaju - objedinjavanje, interaktivnost i pridev - pametan. Objedinjavaju se mogućnosti mobilnog telefona, računara i interneta, slušanje radija, gledanje interaktivne televizije i internet, snimanje i naknadno slušanje i gledanje propuštenih radio i televizijskih emisija, naručivanje TV programa (video on demand), da ne govorimo o daljinskom upravljanju kućnim uređajima i instalacijama. A sve je dostupno i na tabličnom računaru, pametnom telefonu ili ekranu osetljivom na dodir ugrađenom, recimo, u vrata frižidera, i to donekle i u običnoj, danas već zastareloj, a, naravno u punom kapacitetu u najsavremenijoj, tzv. pametnoj zgradi.

Relay feedback metoda za podešavanje parametara regulatora
Astrom i Hagglund su 1995. godine razvili metodu sa samopodešavanje regulatora primenom releja u povratnoj sprezi. Na ovoj metodi se bazira nekoliko modernih metoda, kao što su: Luyben (2001. god.), Huang (2005. god.), Sung i Lee (2006. god.), Ma i Zhu (2006. god.) i druge. Ideja je da se sistem dovede do kontinualnog oscilovanja i da se na osnovu amplitude i periode oscilacija proračuna maksimalno pojačanje sistema kao i kašnjenje. Ova metoda je vrlo primenjivana u industriji.

Pretvorite vaš Raspberry Pi u NAS server
U daljem tesktu ćemo pokazati kako da svoj Raspberry Pi pretvorite u NAS server (eng. Network Attached Storage). NAS server nam omogućava da povežemo npr. hard drive, i pristupimo mu preko lokalne mreže, pa čak i interneta.Zašto nam je ovo potrebno? Korist od uređaja za skladištenje podataka, koji su uvek na mreži, je da je on dostupan računarima unutar pa čak i van mreže, loša strana je da serveri koriste mnogo više energije od samog Raspberry Pi-a, pa će samim tim troškovi na godišnjem nivou biti mnogo veći.

Ispravljač napona 0-30 V/3 A u prekidačkom režimu rada
Mrežna ispravljač sa podešavanjem izlaznog napona i ograničenjem struje spada u osnovnu opremu svake laboratorije za elektroniku. Međutim, verzija kao prekidački mrežni deo mnoge odbija zbog veće kompleksnosti. Pri tom, uz pomoć spretno kombinovane, ali poznate tehnike i nije tako komplikovano. Sa ovim sklopom može se po želji napraviti jednostruki ili dvostruki mrežni deo.

Koristite vaš PC računar za merenje, kontrolu i konverziju podataka na lak način
Uz pomoć multifunkcionalnog kabla opisanog u ovom tekstu možete na jednostavan način ostvariti prenos do 24 digitalnih signala preko USB interfejsa na vašem računaru. Takođe možete uzorkovati i do osam analognih signala, generisati PWM i servo signale, i još drugih stvari. Ovaj članak opisuje jednostavan protokol za kontrolisanje kabla, a takođe pokriva i programiranje PC računara u programskom jeziku C#.

Ostalo:

 • Ispitivač tiristora i trijaka
 • Novogodišnja jelkica II
 • Meki start potrošača
 • Fotometar ocenjuje ambijetalno svetlo
 • Kontroler pumpe sa detekcijom nivoa tečnosti
 • LTC4282 - Hot Swap kontroler
 • Zaštita olovnih akumulatora sa gelom

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd