Infoelektronika 121

Strana: 56 Masa: 150 g
Cena
430 rsd

Preuzmite:

IC-100707-11 (-)

PCB_121 (√)

Ukratko
  • Frekventni regulator - II deo
  • Infracrveni termometar
  • Elektronski kameleon
  • Temperatura u bitove
Detaljan opis

Frekventni regulator – II deo
Ovaj deo se za razliku od prethodnog bavi konkretnom realizacijom projekta

Uvod u primenu topljivih osigurača
Oblast o kojoj je reč veoma je široka i tekst ne pokriva sve aspekte zaštite niti sve karakteristike topljivih osigurača. U ovom tekstu izložićemo samo neke od principa upotrebe topljivih osigurača na primerima jednostavnijih oblika zaštite termičkih releja, automatskih prekidača i elektromotora.

Infracrveni termometar
Danas je relativno lako naći nekoliko različitih tipova jeftinih senzora za termometre bez kontakta, koji su poznati i kao infracrveni termometri. Ovi senzori, koji mere infracrveno zračenje iz objekata, čine mogućim projektovanje termometra bez kontakta i u hobi uslovima, koji često imaju gotovo iste performanse kao i komercijalno dostupni termometri ovakve vrste.

Elektronski kameleon
Kameleon je poznat po svojoj sposobnosti da menja boju u zavisnosti od okoline. Ova osobina je neobična i poslužila je kao ideja za pravljenje elektronskog sklopa čija bi uloga bila da, u zavisnosti od boje podloge na kojoj se nalazi, prilagodi boju svetlosti koju emituje.

Konvertor cevnog zvuka
Cevni zvuk ne mora obavezno da bude čist anahronizam – postoje izraziti ljubitelji zvuka cevnog pojačavača. Ipak, ne priliči svakom da izbroji velike sume novaca za cevni izlazni stepen, ili kompletan cevni pojačavač, da bi za to dobio relativno malu izlaznu snagu. Treba dodati još i to da moderni cevni pojačavači već i kod sobne jačine zvuka, bukvalno gomile vati pretvaraju u toplotu, tako da nisu baš ekološki bezopasni.

Temperatura u bitove
jedno integrisano kolo za sve tipove senzora sa greškom do 0,1 oC
Merenje temperature nije ništa novo. Galileo je izumeo rudimentarni termometar koji je mogao da određuje temperaturne promene a dve stotine godina kasnije Zebek otkriva termopar. Uzimajući u obzir istoriju merenja temperature ljudi bi pomislili da su davno eliminisani problemi tačnosti. Nije tako. Iako su dobro poznati metodi dobijanja temperature sa senzora, tačna merenja temperature bolja od 0,5oC ili 0,1oC predstavljaju izazov.

Dobiti najbolje od periferija
Da biste dobili najviše iz mnogih savremenih mikrokontrolera, često je potrebno da osigurate da su periferije unutar mikrokontrolera pravilno konfigurisane. Ponekad to podrazumeva konfigurisati ih korak po korak pre nego što ih spojite.
Ovo je posebno važno kada je izabran mikrokontroler jer njegove periferije odgovaraju potrebi određene primene. Ako se ne postarate za to, periferije možda neće pružiti željeni izlaz.

High-End cevna pojačala
Holistički pristup
U ovom poglavlju će u središtu pažnje biti čovek, sa njegovim emocijama, srcem i sa njegovom ličnošću. Način posmatranja, koji se ovde najavljuje, vidi čoveka kao živo biće, sa snovima i ciljevima, a ne kao bezdušnu mašinu.

Ostalo

  • Ekvilajzer sa pet kanala
  • Merač nivoa alkohola
  • Pobuda 1W za LED
  • Ponavljanje telefonskog zvona
  • Vremenski rele

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd