Infoelektronika 112

Strana: 60 Masa: 146 g
Cena
350 rsd

Preuzmite:

Dimer_090315-11.zip (-)

PAV-program-3.rar (-)

PCB-112.pdf (√)

Ukratko
  • Ručni osciloskop za merenja na terenu
  • Stabilizator sa laganim startom
  • Univerzalni Alarm
  • WLAN za mikrokontrolere
Detaljan opis

Dimer sa mikrokontrolerom
Za halogene i sijalice sa užarenim vlaknom snage do 300W
Dimeri se mogu naći u različitim varijantama. Međutim, i pored toga autor teksta nije uspeo da pronađe ono što mu je trebalo. Iz tog razloga je isprojektovao kolo dimera koje ispunjava njegove lične zahteve. Kao rezultat toga dobili smo projekat koji je jednostavno dodati postojećoj električnoj instalaciji, a takođe i jednostavan za korišćenje upotrebom postojećih prekidača za svetlo. Projektovan je za 230 V, 50 Hz AC mreže.    

Raspberry Pi prototipska ploča
Učinite da RPi radi stvari na vaš način
Jedan od interesantnijih aspekata Raspberry Pi, za razliku od većine konvencionalnih ličnih računara, jeste postojanje malog i jednostavnog konektora za proširenje na koji korisnik može direktno da poveže sopstvene interfejse i kola. Kako bi pomogao u tome, ovaj članak predstavlja prototipsku ploču koju možete koristiti za lakše stvaranje sopstvenih interfejsa i kola za Raspberry Pi.

Kontrola BLDC motora bez senzora za masovnu upotrebu
Kao tehnologija koja predstavlja primarni izbor za sisteme visokog i srednjeg nivoa kvaliteta, DC motori bez četkica (BLDC motori) nude konstantnu ili promenljivu brzinu, u kombinaciji sa visokom pouzdanošću i jednostavnošću upotrebe. Međutim, upotreba i svega nekoliko Hall efekt senzora dodaje na ukupnu cenu sistema, usled čega BLDC motori često nisu isplativi za upotrebu u jeftinim aplikacijama. Prethodni pokušaji da se ostvari kontrola bez senzora takođe su imali veliku cenu, nedostižnu za aplikacije u masovnoj proizvodnji, jer su zahtevali skupe kontrolere da izvršavaju algoritme kojima se zamenjuju senzori.

Mikroprocesori za mobilne uređaje
U poslednjih nekoliko godina došlo je do velikog preklapanja tržišta desktop računara i mobilnih uređaja. Najočigledniji primer za to su tablet računari i tzv. pametni mobilni telefoni. Međutim, mobilni uređaji i dalje moraju da ispune drugačije zahteve od desktop računara, te stoga zahtevaju i posebne procesore.
Inženjeri projektuju mobilne procesore vodeći se principom da oni moraju da izvršavaju što više različitih funkcija uz što manju potrošnju. To je, uglavnom, i jedan od najvećih razloga zašto danas nemamo pametne telefone zasnovane na x86 platformi. U slučaju procesora za desktop računare, energetska efikasnost, dimenzije čipa i višak toplote nisu ograničavajući faktori, te se stoga ne ubrajaju među kritične faktore prilikom projektovanja. Međutim, u slučaju mobilnih uređaja, koji moraju da se takmiče sa desktop računarima u pogledu funkcionalnosti, ali i da istovremeno mogu da stanu u vaš džep i rade što duže sa jednom baterijom, ovi faktori mobilnosti su od ključne važnosti.

Uređaj za merenje rezonantne frekvencije zvučnika
Ovaj sistem je projektovan da olakša određivanje rezonantne frekvencije zvučnika. Koje komponente su nam potrebne? Dobar promenljivi oscilator, pojačalo, merni uređaj za očitavanje frekvencije i napona. Ovde je oscilator zasnovan na generatoru funkcija opisanom u aprilskom broju Elektor Electronicsa iz 1995. Tu je korišćena samo sinusna funkcija. Osnova prednost ovog oscilatora je što se može podešavati u širokom frekventnom opsegu uz pomoć samo jednog potenciometra. Ukoliko koristite desetoobrtni potenciometar, frekvenciju možete podesiti veoma precizno. I sinusni signal ima veoma stabilnu amplitudu i nisku distorziju.

Programabilna Autonomna Vozila III deo
Automat sa konačnim brojem stanja
Nakon svih praktično realizovanih elektronskih komponenti poslednji korak nas vodi ka realizaciji “inteligencije” upravljačkog softvera koja se realizuje automatom sa konačnim brojem stanja. Robotska inteligencija je upravo to, automat, mašina koja na osnovu pobuda prelazi iz stanja u stanje sa ciljem izvršenja zadatka tema trećeg dela o programabilnim autonomnim vozilima.

Punjač superkondenzatora
U ovom radu je opisana realizacija punjača superkondenzatora kapaciteta 310 F nominalnog napona 2.5 V. Predloženo rješenje je verifikovano kroz laboratorijske analize kao i simulaciju na računaru. Za potrebe simulacije razvijen je model u MATLAB Simulink okruženju koristeći Simscape modul jer je na taj način omogućeno modelovanje preko modela fizičkih elemenata koje pojednostavljuje analizu za različite radne uslove. Predloženi model je verifikovan kroz testove punjenja i pražnjenja kao i analizom procesa samopražnjenja. Laboratorijskom analizom utvrđeno je da predloženo rješenje ispunjava zadate tehničke uslove. Na taj način ovaj rad predstavlja zaokružen projekat od idejnog rješenja do praktične realizacije.

Tajmer za baštenski sistem za navodnjavanje
Kada sam se, nakon petnaest meseci, vratio svojoj kući, imao sam šta da vidim: sve biljke u bašti ispred kuće su uvenule, kao da su bile u pećnici. Postojao je sistem za navodnjavanje, ali je kontroler tog sistema otkazao u međuvremenu, nakon šest godina rada što je razumljivo, kada se uzme u obzir da je to 2050 dnevnih ciklusa pod uticajem vrelog pustinjskog sunca i ledenih pustinjskih noći. Međutim, naišao sam na problem šta mi je činiti?

Ostalo
Stepenišni automat
Highside prekidač obezbedjuje zaštitu sa samo četiri komponente
Generator svetlosti
Naponski regulator sa malim padom napona
Termostat za solarno grejanje sanitarne vode
Precizni operacioni pojačavač na 140 V
Sigurnosni alarm

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd